Op dinsdag 26 april zijn er twee koorleden, te weten Harrie Meeuwesen (ridder in de orde van Oranje Nassau) en Hennie van Brunschot (lid in de orde van Oranje Nassau) door de burgemeester koninklijk onderscheiden. Met 10 koorleden mochten we hierbij aanwezig zijn en hebben we ze toegezongen.

Harrie Meeuwesen – ridder in de orde van Oranje Nassau