Het bestuur van Tilburgs Mannenkoor La Renaissance

Jos Mols | voorzitter
Cor Eijkemans | penningmeester
Jan Panjoel | secretaris
Harrie Meeuwissen | commissaris
Jos Verhoeven | commissaris
Peter Walschots | commissaris (vice-voorzitter)
Peter van Schilt | commissaris