Carl van Kuyck

Carl van Kuyck is geboren in Rijsbergen. Op 8 jarige leeftijd begint hij met pianoles aan de Stedelijke Muziekschool te Breda bij Kees Stikkers. Hij studeert aan het Brabants Conservatorium in Tilburg bij Alexandre Hrisanide en behaalt in 1992 zijn diploma Docerend Musicus. In 2007 behaalt hij het diploma koordirectie bij Louis Buskens aan het Fontys Conservatorium te Tilburg.

In 1994 richt hij het Möbius Ensemble Tilburg (MET) op, een muziekgezelschap dat in wisselende bezettingen concerten verzorgt en begeleidingen op zich neemt en in datzelfde jaar maakt hij met violiste Gyda Stephensen een begin met de Möbius Muziekschool Tilburg; een muziekschool voor viool- en pianolessen. In 2008 start hij met het Möbius koor, een professioneel ensemble dat op projectbasis repertoire uitvoert rondom een bijzonder thema.

Carl is freelance pianist en dirigent van het Möbius Ensemble Tilburg, Tilburgs Mannenkoor La Renaissance en Operakoor ‘Liedertafel Oefening en Vermaak’ te Waalwijk. Hij is verbonden aan het Fontys Conservatorium Tilburg als dirigent van de koorklas van de vooropleiding en van het eerste jaar. Tevens is hij als muzikaal begeleider werkzaam aan de Fontys Dans Academie.

Möbius Producties C. van Kuijck
www.mobiusmuziekschool.nl
Telefoon: 013-5442613
Mail: möbius.cvk@gmail.com