Contact opnemen met Tilburgs Mannenkoor La Renaissance

Secretariaat:
Peter van Schilt | 06-42734149
info@mannenkoor-la-renaissance.nl

Colofon:
Tilburgs Mannenkoor La Renaissance, gevestigd te Tilburg.
Ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 40258302.
Lid van de Koninklijke Bond van Zang- en Oratiumverenigingen (KBZON) onder nummer: 11090.
Lidmaatschap Federatie Tilburgse Zangverenigingen (FTZ).

Rabobank: NL74 RABO 0121 6813 43
Beiden ten name van: penningmeester Mannenkoor La Renaissance.

Privacyverklaring